Бакалаврын цахим бүртгэл
Ургийн овог:
Овог*:
Нэр*:
Хүйс:*:
Регистрийн дугаар*:
Бүртгүүлж буй аймаг, хот *:
Элсүүлэх мэргэжил*:
Хичээл 1: Оноо:
Хичээл 2: Оноо:
Имэйл хаяг*:
Харилцах утас 1*:
Харилцах утас 2*:
   Буцах
Хаяг: Баянзүрх Дүүрэг 25-р хороо, Намянжугийн гудамж, Улаанбаатар 210644 Ш/х-658
Сургалтын алба: 462026, 9116-5852, 8807-2122
Магистр, докторын сургалт: 462026, 94497675, 86470727, 9604417